Bryggesjauerne går inn i et enda et nytt kampår. De kjemper mot NHO, private havneeiere, streikebrytere, politiangrep og klassedomstoler. Støtten fra LO er mildt sagt lunken. Gi et bidrag til bøtefondet på kontonummer 1207.16.33827

LO-ledelsen og AAF skjønte at de måtte krype til korset etter at Handel og Kontor gjorde det klart at prinsippet om innsynsrett er ufravikelig. 

En historisk mønstring: Streikemøte for ansatte i LO og Ap på Youngstorget.En historisk mønstring: Streikemøte for ansatte i LO og Ap på Youngstorget.– HK har gjennom denne streiken vist at vi tar kampen for våre medlemmer uansett hvilken arbeidsgiver vi møter, sier forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

hkStreiken ble avblåst tirsdag 25. november etter at HK fikk gjennomslag for at forbundet for framtida skal få fullt innsyn i tallmaterialet som viser lønningene og lønnsutviklinga i organisasjoner og virksomheter tilknytta «arbeiderbevegelsen», det vil si overenskomstområdet til Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF).

En streik innafor LO-apparatet og administrasjonen til Arbeiderpartiet og SV er ikke hverdagskost. Det har vært direkte pinlig når det viser seg at ansatte og tillitsvalgte i «egne rekker» har vært nekta innsyn i forhold som LO og forbunda har nedfelt i de fleste overenskomstene for privat og offentlig sektor, en innsynsrett som med rette blir forsvart med nebb og klør i andre sammenhenger.

Det er maktpåliggende at fagbevegelsen bryter alle bånd til «arbeiderpartier» som sprer borgerlig ideologi og politikk i rekkene til arbeiderne og de fagorganiserte. Like avgjørende for framtida til fagbevegelsen er at den knytter politiske bånd til et revolusjonært arbeiderparti som viser seg tillit verdig.

LOBoikotten av Risavika terminal startet 1. november. Foto: Roy Ervin Solstad - NTFBoikotten av Risavika terminal startet 1. november. Foto: Roy Ervin Solstad - NTF i Trondheim tør der altfor mange tier, og reiser krav om sympatistreik for bryggesjauerne. LO sentralt må nå tvinges på banen.

Havnekonflikten har snart vart i ett år. Konflikten i Risavika er like uløst. LO sentralt tvinner tommeltotter og avventer nye dommer i arbeidsretten mens havnearbeiderne utsettes for politi og bøteterror (Tromsø), ulovlig lockout (Mosjøen) og provokasjoner i Drammen og andre steder. Dette til tross for at Transportarbeiderforbundet allerede har vunnet andre rettsrunde i Drammen om fortrinns­rett til havnearbeid og rett å bruke boikott som virkemiddel for å oppnå tariffavtale.

LO har et helt knippe med fullt ut lovlige maktmidler som ikke blir tatt i bruk. Det er flaut og et svik mot egne medlemmer.

Fra mandag vil nesten 300 ansatte i blomsterbutikker, slakterforretninger, gullsmeder og bakerier være i streik for krav om like lønnsbetingelser innafor handelen.

streikevaktvestBakgrunnen er at NHO nekter å gi samme lønnsbetingelser som sine «søsterorganisasjoner» Virke og Samfo. Arbeidsgiverorganisasjonene er splitta. De to sistnevnte er enige med Handel og Kontor (HK) i at det bør være lik lønn i hele varehandelen.

Produksjonsutsalgene er typisk småbedrifter med få ansatte og stor overvekt av kvinner. NHO mener formodentlig at det er på sin plass at «kvinnelønna» består i denne bransjen.

Stadig aktuell!

antikrig.no