Imperialisme og krig

Norge i krig «for å bevare NATOs relevans»

NOU 2016:8. «En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014.»Rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av tidligere forsvars- og utenriksminister Bjørn Tore Godal slår fast at 14 år med norsk krigføring i Afghanistan har vært en fiasko.

Situasjonen i landet har vært en sammenhengende katastrofe for befolkningen, i den grad at den ser på Taliban som et mer sivilisert alternativ enn NATO/ISAF og USA. Det eneste målet som er nådd er at Norge har vist seg fram som «en god alliert for USA og NATO i kampen mot internasjonal terror».

Les mer: Norge i krig «for å bevare NATOs relevans»

Når mordere og løgnere samles

Det famøse besøket fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige i Det hvite hus , avfødte en nesten 20 sider lang felles uttalelse, en ordflom av format.Tomoede USA_Norden_Obama_13052016-768x491

Uttalelsen åpner med å skryte av landenes "felles grunnverdier", som sies å være "demokrati, lov og orden, likhet mellom kjønnene, respekt for menneskerettighetene og beskyttelse og likebehandling av alle mennesker uten hensyn til rase, etnisitet, religion, seksuell orientering eller kjønnsidentitet".
Har disse landene fremmet demokrati, likhet mellom kjønnene og likebehandling av alle uten hensyn til religion når de aktivt har lagt til rette for IS og andre terrorgrupper gjennom å bombe Libya og Irak sønder og sammen, og dessuten støtte andre jihadistgrupper i Syria?

Les mer: Når mordere og løgnere samles