Asia

Reisebrev fra Nepal

Skolebygget i Gorneti, Nepal.Geir ChristensenGeir Christensen forteller her om sine ferske inntrykk fra Nepal, der han har vært flere ganger sammen med ei norsk gruppe solidaritetsaktivister fra Helselaget.   

«Det var mot føydalherrer folkekrigen i Rolpa startet. Her oppe i Ota var det skogeierne som var utsugerne. De bodde i Kathmandu og hadde fått området som skatteland av kongen. Nå driver bøndene skogen som allmenning og de gamle skogeierne har ikke turt å prøve seg.»

 

Les mer: Reisebrev fra Nepal

PC(AP): Kommunistene i Nepal i kamp mot reaksjonen

Eduardo Artes er presidentkandidat for PC(AP) Den pågående politiske kampen i Nepal skjerpes av de reaksjonære kreftene sine forsøk på å hindre de revolusjonære og folkelige kreftenes framgang under kommunistisk ledelse. Den reaksjonære pressa i Chile og over hele verden legger lokk på all informasjon om den revolusjonære situasjonen i Nepal. 

Det er ikke noe nytt: vi opplever det i vår egen hverdag. I Chile, der vi prøver å drive fram kampen mot imperialismen, imot de reaksjonære kreftene, imot det gamle og det nye høyre og den falske «venstresida», idet vi oppmuntrer massekampen og fremmer presidentkandidaturet til Eduardo Artes, hilser vi folket og kommunistene i Nepal og vil gjøre vårt for at de skal lykkes i sin kamp.

Den nasjonale komiteen
Chiles kommunistiske parti (Proletarisk aksjon) 

www.accionproletaria.com

Sett José Maria Sison fri!

KPml (Kommunistisk plattform) fordømmer den ulovlige arrestasjonen av José Maria Sison, og krever at nederlandsk politi straks setter ham fri og at hollandske myndigheter innvilger ham politisk asyl.

Jose Maria Sison Den fillipinske patrioten og kommunisten prof. José Maria Sison ble den 28. august arrestert i sitt hjem. Etter at han var blitt ført til politistasjonen i Utrecht, ble han uten sin advokats vitende, ført vekk til statsfengselet i Scheveningen i Haag, der han nå blir holdt i varetekt.
Arrestasjonen kom til tross for høyesterettens beslutning i slutten av juli 2007 som avviste både kuppanklagene og hundretalls dokumenter som skulle være påståtte bevis mot prof. Sison og et femtitalls andre personer.

 

Les mer: Sett José Maria Sison fri!