Fråsegner og intervju

KPML har halde landsmøte

Fane KPMLLandsmøtet i Kommunistisk plattform slog fast at den økonomiske krisa nå for alvor har nådd Noreg. Nedleggingar, oppseiingar og raskt stigande arbeidsløyse er mellom dei mest synbare resultata.

Berre å kjempa imot åtak og forverringar er ikkje nok. Det er òg naudsynt med eit revolusjonært og sosialistisk perspektiv.

Medan kapitalismen syner seg ute av stand til anna enn å bryta ned og øydeleggje liva våre, ser me ei sterkt svekka venstresida i Noreg og over heile Europa – som heilt har slutta tala om sosialisme.

Les mer: KPML har halde landsmøte

Stopp TISA og TTIP – ut av EØS!

Uttalelse fra landsmøtet til Kommunistisk plattform (marxist-leninistene) april 2016

stopp TTIP CETA TiSAForhandlingene om TISA (Trade in Services Agreement) foregår bak folkets rygg. Norge forhandler som ett av femti land om en avtale som vil gjøre det meste av det vi omtaler som offentlige tjenester og offentlige ressurser til fritt vilt for norske og internasjonale storkonserner.

Alt som ikke er uttrykkelig unntatt i forkant, skal åpnes opp for fri konkurranse. Og det skal bli umulig å reversere privatiseringer som allerede har funnet sted.

Les mer: Stopp TISA og TTIP – ut av EØS!

Full støtte til de streikende i Hotell og Restaurant!

3350 hotell- og restaurantarbeidere er i streik fra 24. april. De slåss for helt grunnleggende krav som lokal forhandlingsrett.

Hotell- og restaurantarbeiderne streika også i 2002. Arkivfoto.Hotell- og restaurantarbeiderne streika og vant også i 2002.
© Revolusjon. Arkivfoto.
Hotell- og restaurantarbeiderne er fra før av blant de dårligst betalte i en bransje der arbeids- og fleksibiliseringspresset har økt ekstremt de seinere åra.

Les mer: Full støtte til de streikende i Hotell og Restaurant!