Kom på sommerleir!

rolfringdal

NSB nektet lokomotivførerne å tariffeste utdanningsnivået. Dermed hadde ikke Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) annet valg enn å gå til streik.

Støtten til de streikende er stor i hele fagbevegelsen, både i og utenfor LO. Også en rekke utenlandske fagforeninger har sendt støtteerklæringer.

Se bilder fra streiken her   |   Derfor streiker lokførerne

71 medlemmer i NSB og CargoNet på stasjoneringsstedene Oslo, Ski, Lillestrøm, Bergen, Nyland Marienborg og Langemyr ble forrige uke tatt ut i streik. Nå trapper NLF opp streiken, og lørdag 8. oktober la 42 nye lokførere ned arbeidet. Det er 33 i Moss, 3 i Oslo og 6 i Bergen. I tillegg gikk fem lokførere i CargoNet ut i streik onsdag. 

NLF krever en tekst i forbindelse med overenskomsten som forplikter selskapene til å opprettholde en felles nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen som tilsvarer nivået som til enhver tid er gjeldene ved Norsk Jernbaneskole, som pr. dags dato er den eneste institusjonen som driver godkjent utdanning av lokomotivførere. Kravet omhandler i prinsippet en spesifisering av allerede eksisterende avtale, som arbeidsgiver nekter å videreføre.

NSB innstiller flere tog enn det streiken gir grunnlag for, og spekulerer muligens i lønnsnemnd. Et nytt slikt regjeringsinngrep, som allerede har rammet de streikende legene i Akademikerne, er fullstendig uakseptabelt og må avvises. Vi minner om at et eventuelt regjeringsvedtak om lønnsnemnd uansett ikke er gyldig før lovforslaget er formelt behandlet og vedtatt i Stortinget.

KPml gir sin fulle støtte til lokførerne og krever at arbeidsgiverne snarest gir etter og sikrer levelige kår for sine ansatte og forutsigbarhet for sine passasjerer som står og venter på perrongene. 

Personvernmelding